top of page

Ecological Outcome Verification

אימות תוצאה אקולוגית

אימות תוצאה אקולוגית נותן לאדמה קול משלה

תהליכי המערכת האקולוגוית

מחזור המים, יעילות המרת אור שמש, חומר מתכלה ומינרלים עוברים תהליך מחזורי של של נביטה, צמיחה ופירוק, המתחדש כל הזמן. קצב ההתחדשות משפיע על יעילותה ועמידותה של המערכת האקולוגית.

מגוון ביולוגי

הצמחים מגוונים ועמידים יותר, חיות בר מצויות בשפע, והקרקעות בעלות תכולה מיקרוביוטית גבוהה יותר.

בריאות הקרקע

קרקעות בריאות מקבעות יותר פחמן, אוחזות יותר מים, עשירות יותר בחומר אורגני

ובמיקרואורגניזמים ומייצרות מזון מזין יותר.

Agricultural Farms

 

 אינדיקטורים מובילים מספקים התראה מוקדמת המאפשרת למנהל השטח לבצע תיקונים. 

אינדיקטורים מאוחרים מספקים אימות מדעי חזק על תפקוד תהליכי המערכת האקולוגית. 

חקלאים שמחדשים אדמה יוצרים לעצמם איכות חיים, ומשאירים את האדמה פורייה לדורות הבאים.

bottom of page