top of page
העברת עדר.jpg

קורסים והכשרות 

קורס 1: יסודות הניהול ההוליסטי

תוצאות לימודיות
תוצאות מוחשיות
תיאור הקורס
 • למד את אבני הבניין הבסיסיות של ניהול הוליסטי.

 • פתח הקשר הוליסטי שינחה את ההחלטות והפעולות שלך.

 • צבור ניסיון מעשי בתהליך קבלת ההחלטות ההוליסטי.

 • גלה פתרונות חדשים לאדמה דלה.

 • שיקום האדמה/חידוש הקרקע

 • הגדלת  הרווחים והיבול/תפוקה

 • הגדלת המגוון הביולוגי

 • הפחתת לחץ

 • מיתון שיטפונות, בצורת ושינויי אקלים

מסגרת קבלת ההחלטות ההוליסטית לניהול משאבים נותנת לך כלים לשיפור הרווחיות, חידוש קרקע, שיפור איכות החיים והגדלת המגוון הביולוגי על ידי עבודה עם הטבע.

רלוונטי לחקלאים, שימור סביבה, עסקים, ממשל, עמותות, צרכנים. 

עלות הקורס: 1,500 ש"ח

אם הכפתור לא עובד: shira@ihlr.org

קורס 2: תכנון כלכלי הוליסטי

תוצאות לימודיות
 • תהליך מוכח שבו בוחנים את העסק שלב אחר שלב,  לדיוק הקצאת המשאבים לצורך יציאה מחובות, והרווחת כסף.

 • בצע ניתוח רווח ברוטו ל כל אחת מהפעילויות שלך, על מנת להכניס את מירב הכסף תמורת מינימום עלות נוספת.

תוצאות מוחשיות
 • הכן תוכנית פיננסית עבור כל הפעילות שלך, שתואמת את היעדים הכלכליים, החברתיים והאקולוגיים שלך.

 • שאל שאלות לגבי המצב הספציפי שלך.

תיאור הקורס

על ידי ביצוע תהליך תכנון פשוט לשימוש זה, המבוסס על מזומן, אתה יכול להגדיל את הרווח שלך, תוך שיפור איכות החיים ובריאות הקרקע והפרודוקטיביות.

לא משנה מה העיסוק או העסק שלך, מירב התוכן יהיה רלוונטי עבורך.

קורס 3: רעייה מתוכננת הוליסטית

תוצאות לימודיות

פתח תוכנית רעייה עבור החווה שלך שלוקחת בחשבון את המשתנים הרבים שנשארים בדרך כלל מחוץ לתכנון המרעה, כגון: מזג אוויר לא יציב, סוגים או סוגים שונים של בעלי חיים, רעייה על שלפים, מטעים, כרמים, צרכי חיות בר וצרכי ​​המשפחה (כגון חגים), ועוד הרבה יותר.

תוצאות מוחשיות

נהל את הרעייה של בעלי חיים כך שבעלי החיים יישארו בריאים ופרודוקטיביים תוך הגדלת ההון הביולוגי שיקיים את פרנסתך לדורות הבאים. רעייה טובה מגבירה את צפיפות הצמחים ואת המגוון הביולוגי, תוך צמצום הצורך בתשומות יקרות.

תיאור הקורס

על ידי אימוץ שיטות מרעה טובות, אתה יכול להגדיל את תפוקת המרעה, הרווחים, כושר הנשיאה של השטח וכמות היבול; לשפר את בריאות בעלי החיים; להגדיל את המגוון הביולוגי; ואפילו למתן שיטפונות, בצורת ושינויי אקלים.

 

רלוונטי לחקלאים, שימור סביבה, עסקים, ממשל, עמותות, צרכנים. 

קורס 4: בקרה אקולוגית 

תוצאות לימודיות
 • צברו ניסיון בתחום תוך התבוננות בסימני שינוי.

 • למדו כיצד להשלים הן את נוהלי הניטור הבסיסיים והן את הליכי הניטור המקיפים.

 • רכשו מיומנות מספקת כדי לפקח על האדמה שלכם.

תוצאות מוחשיות
 • תהליך הניטור הבסיסי מאפשר לך לאסוף מספיק מידע כדי לשמור את הניהול שלך על המסלול.

 • תהליך הניטור המורחב מספק נתונים "כמותיים" יותר ומאפשר לך לעקוב אחר מדדים ספציפיים לאורך זמן.

תיאור הקורס

כשאתה משנה את אופן הניהול שלך, איך אתה יודע אם אתה מתקדם בכיוון הנכון? למד לנטר את הקרקע לגילוי הסימנים המוקדמים ביותר לשינוי, המאפשרים לך להתאים במהירות את הניהול שלך.

קורס 5: תכנון שטח הוליסטי

תוצאות לימודיות

למדו את תהליך תכנון השטח ההוליסטי על ידי עבודה באמצעות דוגמה שמספק המנחה, או על ידי הכנת תוכנית קרקע הוליסטית משלכם.

תוצאות מוחשיות

בחן פריסות חדשות של גדרות המקטינות את מספר נקודות המים הנדרשות ומעניקות לנו גמישות רבה יותר בתכנון המרעה שלנו ואפשרויות נוספות לשיפור ביצועי בעלי החיים. תכנן את השטח לפי כמות המתקנים אשר יידרשו ככל שמספר בעלי החיים וגדלי העדרים יגדלו, וכך הימנע מהשקעות יקרות בתשתיות בעתיד.

תיאור הקורס

קורס זה מהווה אבן יסוד. הקורס משלב את הקורסים הקודמים ומאפשר לך ליצור תוכנית פיתוח תשתיות ארוכת טווח להפקת עושר מתמשך מהאדמה.

Image by Rufus O’Dea
bottom of page