top of page
לפני ואחרי דרום אפקיקה.jpg

חנות

אנגלית

ניהול הוליסטי

מהפכה הגיונית לשיקום הסביבה שלנו מאת אלן סאוורי וג'ודי באטרפילד.
דלקים פוסיליים ורעיית בעלי חיים נמנים לעתים קרובות כאשמים העיקריים מאחורי שינויי האקלים והמדבור. הבעיה הגדולה יותר היא ניהול כושל שלנו של המשאבים. רעיית בעלי חיים היא לא הבעיה; הבעיה היא כיצד אנו רועים אותם. ניהול הוליסטי: מהפכה הגיונית לשיקום הסביבה שלנו מתווה את החזון משנה הפרדיגמה של מכון סייבורי להיפוך המדבור, מניעת אובדן המגוון הביולוגי, ביטול גורמים בסיסיים להתרוששות אנושית ברחבי העולם ושינויי אקלים. המהדורה החדשה  נכתבה עבור דורות חדשים של חוואים, חקלאים, יזמים אקולוגיים וחברתיים, ואנשי מקצוע בפיתוח הפועלים לטיפול בהגרעה הסביבתית והחברתית העולמית.

Textbook_-_Cover_120290c4-2bf2-46c9-8ce1-994284bee2d4_1080x.webp

אנגלית

מדריך ניהול הוליסטי

Handbook_-_Cover_New_1080x.webp

חידוש האדמה והגדלת הרווחים  מאת ג'ודי באטרפילד, סמואל בינגהאם ואלן סבורי.
ספר הדרכה חיוני לכל מנהל קרקעות. ספר זה נועד כמלווה מעשי לאנשים שמנהלים בפועל קרקע ולאחרים שרוצים לדעת מהי באמת משמעותה של אחריות על קרקע. המדריך לניהול הוליסטי מכסה את הליכי התכנון והניטור שמנהלי קרקע צריכים לשלוט בהם: תכנון פיננסי הוליסטי, רעיה מתוכננת הוליסטית, ניטור אקולוגי הוליסטי ותכנון קרקע הוליסטי. כל פרק מתחיל בסקירה של מושגים וטכניקות בסיסיות ולאחר מכן מעביר אותך דרך ההליך שלב אחר שלב להורדת התוכנית שלך על הנייר, מעקב אחריה, התאמתה; או, במקרה של ניטור אקולוגי, רישום שינויים על הקרקע והבנת התוצאות שלך.

1_1080x.webp

אנגלית וספרדית

ספרים מקוונים

בנושאים:
יסודות הניהול ההוליסטי
רעיה מתוכננת אדפטיבית
תכנון פיננסי הוליסטי

אנגלית

קורסים מקוונים

ללמידה עצמית

בנושאים:
יסודות הניהול ההוליסטי
מבוא לניהול הוליסטי
מבוא לתהליכי האקוסיסטמה
כלים לניהול תהליכי האקוסיסטמה
קבלת החלטות הוליסטית
בקרה על ההחלטות

Screen_Shot_2017-03-03_at_1.22.26_PM_1080x.png

אנגלית

דפי תכנון

בנושאים:
טבלת תכנון רעיה
טופס בקרה אקולוגית (בסיסית)
טופס בקרה אקולוגית (מורחבת)
טופס תכנון עסקי
דף תכנון כללי

bottom of page