top of page
ים ושירה 1.jpg

אודות האב ישראל לחידוש קרקע - Savory Hub IL

בסיס ההדרכה הישראלי של מכון סייבורי העולמי

בסופו של דבר…

העושר היחיד שיכול לקיים כל קהילה, כלכלה או אומה נגזר מהתהליך הפוטוסינתטי - צמחים ירוקים הגדלים על אדמה מתחדשת.

- אלן סייבורי -

הסיפור שלנו

אנו ים ושירה גורן, הקמנו את האב ישראל לחידוש קרקע כבסיס ידע והדרכה מקומי של ניהול שטח הוליטסי ורעייה מתוכננת, של מכון סייבורי העולמי. 

בעקבות משבר אישי ומקצועי עם ענף הבקר, החליט ים, מנהל עדר הבקר במרעה במרכז הגולן, לצאת למסע של למידה ושינוי ממשק הניהול, ופנה לשם כך למכון סייבורי לניהול הוליסטי.

מכון סייבורי מלמד מזה זמן רב חקלאים ובעלי תפקידים אשר מנהלים שטחים פתוחים, לשפר את רווחיות הענף החקלאי, באמצעות שיפור בריאות הקרקע ויעילות תהליכי האקוסיסטמה (מחזור המים, מחזור המינרלים, שטף האנרגיה, ומגוון המינים).

שירה, יזמית בתחום התיירות והסביבה, אשר באותה העת הייתה בעלת עסק בתחום התיירות הנכנסת, במצב מונשם ומורדם מקורונה, הצטרפה למסע הלמידה של ים כתומכת למידה באנגלית.

התוצאה המוחשית של הלימודים הייתה התחלת יישום רעייה מתוכננת וניהול שטח הוליסטי בשטחי המרעה בגולן, בחודש מאי 2021, על שטח פיילוט בגודל של 3000 דונם. התוצאה הלא מוחשית של הלימודים הייתה תחושת מחויבות לקדם את בריאות הקרקע בעולם באמצעות הידע והכלים אשר רכשנו במהלך הלימודים.

לאחר סיום הלימודים של ניהול שטח הוליסטי ע"י מכון סייבורי, ועם התחלת יישום הפרקטיקה בשטחי המרעה בגולן, הרגשנו צורך ומחויבות להביא את הידע, הכלים והניסיון בתחום, אשר מצטברים בעולם מזה עשרות שנים, גם לארץ, ולהנגיש אותם לחקלאים ולמוסדות המקומיים- בעברית. כמו כן לפתח את הניסיון והתובנות המקומיות הייחודיות לסביבה הפיזית/חברתית שלנו.

הידע שאנו מביאים יכול לרפא את כדור הארץ מעודפי הפחמן הדו חמצני הנמצאים באטמוספירה, תוך כדי השבת פרנסה ועיסוק לקהילות מקומיות, הגברת הביטחון התזונתי, המגוון הביולוגי, ובריאות האדם והקרקע. כל זאת באמצעות שינוי גישת הניהול לגישה הוליסטית, אשר מאפשרת לנהל בהצלחה מערכות מורכבות כגון חקלאות, סביבה, חברה, וכלכלה, ומתייחסת להיבטים אלו  בהווה ובעתיד. הגישה ההוליסטית לניהול מצוידת בכלים ותהליכי תכנון  תומכי מורכבות, אשר מסייעים למנהל השטח או הארגון לקבל החלטות בצורה פשוטה למרות המורכבות, ולצמצם השלכות בלתי רצויות אשר נובעות מניהול מורכבות. ניהול הוליסטי היא גישת ניהול העושה שימוש מושכל ומיטבי במשאבים, זמן וכסף, באמצעות כלים תומכי קבלת החלטות. השכר בצד העיסוק הזה הוא הגברת רווחיות הענף החקלאי, שיפור באיכות החיים, ושיפור בבריאות הקרקע ויעילותם של תהליכי האקוסיסטמה.

מטרות העמותה

הפיכת הקרקעות בישראל לפוריות ובריאות, בהתאם לפוטנציאל האקולוגי שלהן. העלאת המודעות לחשיבות ניהול משאב השטחים הפתוחים והחקלאים בצורה הוליסטית, למען חידוש קרקע ושמירה על איכות הסביבה.

מתרות
הסיפור שלנו

הקשר הוליסטי האב ישראל לחידוש קרקע

הצהרת התכלית (מדוע בכלל הקמנו את העמותה הזו?)

ברמה הלאומית-

אנו קיימים כדי שמקבלי ההחלטות ברמה הלאומית יראו בשטחים הפתוחים כמשאב לאומי לשימור, ולא רק כעתודת קרקע לפיתוח. זאת ע"י כך שיכירו בתועלות הסביבתיות האדירות של שטחים פתוחים מנוהלים היטב, כגון טיהור האוויר ומיתון השפעת שינויי האקלים, שיש להם ערך סביבתי חברתי וכלכלי עצום.

ברמה המקומית-

אנו קיימים לשם הענקת תקווה ידע וכלים לחקלאים ולמנהלי שטח להשפיע באופן חיובי על סביבתם ולהצליח על אדמתם. באופן שמאפשר שינוי על ידי חיבור בין אנשים לבין האדמה ובין אנשים לאנשים. כך שחידוש קרקע הופך לדרך חיים.

 

איכות החיים (ערכים- מה צריך להיות בחיים שלנו כדי שיהיו טובים בעינינו)

להפוך את העולם למקום טוב יותר ע"י הגברת המודעות לחשיבות בריאות הקרקע

סביבה לחוות חוויות

תעסוקה משמעותית, רגועה ונטולת לחץ

הכנסה ובטחון כלכלי

סביבת עבודה שמחה ומכבדת

פניות להקשבה לאנשים ולסובב

תשומת לב לשינויים סביבנו, בהיבט הפיזי/אקולוגי והחברתי

קבלת הכרה על עבודתנו

 

בסיס המשאבים העתידי (מה נצטרך שיהיה לנו בעתיד כדי לקיים את איכות החיים כפי שהגדרנו אותה)

צוות האב רחב, מקצועי ומחוייב

פרוייקטים משותפים עם גופים נוספים

חקלאים/צרכנים/קובעי מדיניות המעורבים בפעילויות העמותה ומפתחים גישה הוליסטית לניהול מורכבות

חומרי הדרכה ולימוד של מכון סייבורי מתורגמים לעברית ולערבית

בסיס נתונים מקומי של נתונים פיזיים של הקרקע/צומח/בע"ח (נתוני EOV)

תיעוד של חומרי ההדרכה ותהליכי יישום 

הכשרת EOV לצוות ההאב

נוף עשבוני רב שנתי, מגוון מינים רחב, משולב בשיחים ועצים בשטחי המרעה במרכז הגולן

רווחה כלכלית ותהליכים אקולוגיים יעילים בשטח-מחזור המים, המינרלים, זרימת האנגריה ומגוון המינים, בשטחים המנוהלים ע"י מגדלים ברשת

רשת של חקלאים/מגדלים, חוקרים, אנשי סביבה, אנשי מקצוע שתומכת ביישום המתמשך של ניהול שטח הוליסטי, למען המשכיותו לאחר שלב ההכשרה והיישום הראשוני.

דור צעיר של חקלאים/מגדלים/חוקרים שיבטיח המשך יישום בעתיד של ניהול שטח הוליסטי, או כל גישה ופרקטיקה הבונה קרקע ומשפרת יעילות המערכת האקולוגית ואת איכות החיים של האנשים בתחומה.

הקמה של מערך land to market, שבו יש מענה לכל שרשרת האספקה, מהיצרן, דרך הספק ועד ללקוח. שקיפות ללקוח על כל שרשרת הייצור משלב הגידול ועד השולחן. 

שטחים נרחבים המנוהלים באופן הוליסטי בארץ ובסביבתה, מיטיבים עם המגדלים, הקרקע, והקהילות המקומיות.

שילוב של תחום ניהול שטח הוליסטי במערכת החינוך הפורמלי בארץ החל מהגיל הרך, דרך בתי ספר, ועד ללימודים אקדמיים.

התנהגות (כיצד עלינו לנהוג כדי לקיים את איכות החיים ולהתקדם לעבר בסיס המשאבים העתידי)

מקצועיות, אמינות, הגינות, כנות, ענוה, זמינות, כבוד, הקשבה, יצירתיות, אופטימיות, חיוביות, דיבור בגובה העיניים, שמחה.

הקשר ההוליסטי
bottom of page