top of page
Mevo Hama Ranch from the Air2.jpeg

האב ישראל לחידוש קרקע 

בסיס ההדרכה הישראלי של מכון סייבורי העולמי

האב ישראל לידוש קרקע

בסופו של דבר…

העושר היחיד שיכול לקיים כל קהילה, כלכלה או אומה נגזר מהתהליך הפוטוסינתטי - צמחים ירוקים הגדלים על אדמה מתחדשת.

- אלן סייבורי -

חקלאות מחדשת

למה אנו מתכוונים כשמדברים על חידוש קרקע או חקלאות מחדשת?

חידוש קרקע / חקלאות מחדשת גישת שימור ושיקום למערכות חקלאיות לייצור מזון, הרואה במערכת הייצור בכללותה אורגניזם חי.

גישה המתמקדת בהתחדשות השכבה העליונה של הקרקע ובריאותה, הגדלת המגוון הביולוגי, שיפור שירותי המערכת האקולוגית, הגדלת קיבוע פחמן בקרקע, שיפור חדירת ואחיזת המים בקרקע, הגברת החוסן של המערכת לשינוי אקלים.

עברית

חקלאות מחדשת

אנגלית

הסיפור של האדמה

Cow and Calf

ניהול שטח הוליסטי להשגת תוצאות כלכליות וחידוש קרקע

ניהול שטח הוליסטי הוא גישה ניהולית המאפשרת לחקלאים, חוואים ומנהלי אדמות לנהל בצורה מיטבית את המשאבים העומדים לרשותם לקבלת תועלת כלכלית, סביבתית וחברתית בהווה ובעתיד.

נתן להשיג את השורה התחתונה המשולשת הזו על ידי מקסום הניהול של משאבים קיימים. בין אם הקרקע משמשת למרעה, חקלאות, או שמורת טבע, ניתן לנהל אותה ליצירת בריאות ושגשוג אקולוגי וכלכלי ללא צורך בהשקעה גדולה של מזומנים, ציוד או טכנולוגיה. 

מעל 210 מיליון דונמים של קרקע ברחבי העולם מנוהלים כיום בגישה ההוליסטית. אין שתי קרקעות דומות, אך משותף לכולן שיפור בתפקוד המערכת האקולוגית תחת הגישה ההוליסטית לניהול מערכות מורכבות, וכתוצאה מכך שיפור בתפוקת וברווחיות הגידול החקלאי בתחומן.

Sheep Farm
ניהול הוליסטי
תמונות לפני ואחרי

אחרי

before and after Australia.jpg
before and after unknown.jpg

לפני

before and after Australia copy.jpg
before and after unknown copy.jpg
bottom of page